Abduktion, udadføring, bevægelse bort fra legemets midterlinje. For fingrene bruges abduktion om bevægelsen bort fra armens akse. Se led.