Abducere, (af lat. abducere føre bort, ab- + ducere føre, lede), foretage en abduktion.