Abbreviator, (lat. forkorter), embedsmand i det pavelige kancelli, der udfærdiger de pavelige skrivelser.