Abba, i tiltale: "far, min far, vor far". Faderen er Gud, som i GT opfattes som far til Israels folk. I Jesu forkyndelse er Guds "fader-rolle" uddybet: Hver enkelt kristen kan kalde Gud for sin far, jf. fadervor og Rom. 8,15: Vi anråber "Abba, fader!".