Abattant, (fr., af abattre slå ned), vindue med hængsel foroven.