Abat-son, (fr., abat af abattre slå ned + son lyd), skærm, der kaster lyden fra tårnklokker nedad.