Abat-faim, (fr., abat af abattre slå ned + faim sult), noget til at stille den første sult med.