Abalienation, (af lat. abalinatio, af abalienare, ab- + alienare afhænde, af alienus 'om hvad der tilhører andre' ), afhændelse; overdragelse af ejendomsret.