Abacturium, (lat., jf. abactio fordrivelse, ab- + actio handling), inden for religion den onde ånds fordrivelse af kirken.