Ab intestato, (lat.), om arv, som ikke er støttet på testamente.