Ab epistulis, i romersk kejsertid leder af kejserens sekretariat. Fra 100-t. e.Kr. fik ab epistulis betydelig politisk indflydelse, da de breve, kejseren udstedte, begyndte at få lovkraft. Se også Romerriget (administration).