A voce sola, (ital.), for en enkelt stemme, fx i en musikalsk komposition.