A verbis ad verbera, (lat.), fra ord til hug; fra forhandling til håndgemæng.