A una corda, (it.), inden for musik på én streng, dvs. med benyttelse af klaverets pianopedal.