A toto ad partem, (lat.), (slutte) fra helheden til det enkelte.