A tempo, (it.), inden for musik i samme tempo som det oprindelige.