A rationibus, i romersk kejsertid lederen af den kejserlige kasse, fiscus. Se også Romerriget (administration).