A posteriori, (lat.), stammende fra og grundet på erfaringen; det modsatte af a priori.