A.m.b.a., andelsselskab med begrænset ansvar, det vil sige, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue. Se i øvrigt andelsbevægelsen.