A.e., fork.f. afgrødeenhed, et mål for høstudbytte.