Zog 1., Ahmed Zogu, 1895-1961, konge af Albanien 1928-39. Zog etablerede sig som lokal magthaver i det nordlige Albanien. Han blev indenrigsminister 1921 og regeringsleder 1922. Under Fan Nolis demokratiseringsforsøg 1924 var Zog i eksil, men vendte tilbage og lod sig 1925 udråbe til præsident, 1928 til konge. I forsøget på at bevare magten og samtidig modernisere det fattige og konservative land gjorde han sig stærkt afhængig af Italien, som i 1939 afsatte ham, hvorpå han drog i eksil.