Zoe, ca. 978-1054, byzantinsk kejserinde, datter af Konstantin 8. (regerede 1025-28). Zoe var gift med Romanos 3. Argyros (1028-34), derefter med Michael 4. Paflagonieren (1034-42) og Konstantin 9. Monomachos (1042-55), der alle blev kejsere i kraft af deres ægteskab med hende. Zoe regerede en kort periode i 1042 sammen med søsteren Theodora (d. 1056).