Zimbabwe - geografi

Zimbabwe. Den 128 m høje og 579 m lange dæmning Kariba ligger på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe, hvor den opstemmer Zambesi-floden. Derved dannes en 280 km lang og 5000 m2 stor sø, som også hedder Kariba. Ved dæmningen ligger et kraftværk, som producerer strøm til begge lande.

.
.

Zimbabwe - geografi, Zimbabwe er en indlandsstat. Et bredt plateau med en højde på over 1200 m løber fra SV til NØ og deler landet. Plateauet udgør sammen med et bjergområde i øst en fjerdedel af arealet og kaldes Highveld. Det er den mest frugtbare del af landet, og de fleste større byer findes her. Fra Highveld aftager højderne nordpå mod Zambezi- og sydpå mod Limpopofloden. Områder mellem 1200 og 900 m.o.h. kaldes Middleveld og udgør 40% af landets areal. Det er mindre frugtbart end Highveld; landbrugsmæssigt har det mest været udnyttet af den afrikanske befolkning. De laveste områder, som især findes i syd, kaldes Lowveld.

Klima. Højden over havet er afgørende for klimaet, som er subtropisk og solrigt. Der er fire årstider. Der er vinter fra maj til august; nattefrost kan forekomme, og det regner ikke. Foråret er fra august til november, varmt og normalt tørt. Sommer og regntid går fra november til april, mens det er efterår fra april til maj. Gennemsnitstemperaturen i Highveld varierer fra 18 °C i oktober til 11 °C i juli, mens den i Zambezidalen varierer mellem 30 °C og 20 °C. Den årlige nedbør når i bjergområderne i øst op på 1000 mm, men varierer ellers fra 800-900 mm i Highveld til ca. 600 mm i Middleveld og flere steder under 400 mm i Lowveld i syd. Men regnen kan udeblive, og tørke forekommer jævnligt og med alvorlige konsekvenser for landbrugsproduktionen.

Plantevækst og dyreliv. De klimatiske forskelle afspejler sig i den naturlige plantevækst, som varierer fra skovsavanne i Highveld over græssavanne til halvørken i Lowveld. Opdyrkning, skovrydning samt en omfattende hugst betyder en stadig tilbagegang for den vilde natur. Dog er mere end 10% af landets areal nationalparker eller på anden måde beskyttet; dette er af stor betydning for turismen til landet. I den største nationalpark, Hwange mod vest, findes nogle af de største flokke af elefanter og bøfler i Afrika.

Befolkning

Hovedparten af befolkningen er sort. Det hvide mindretal udgør kun omkring 100.000. De to største etniske grupper er shona og ndebele, som udgør hhv. ca. 75% og 20% af befolkningen. Ndebele er hovedsagelig bosat omkring byen Bulawayo. Ca. 70% af befolkningen bor på landet, men pga. kolonitidens jordlovgivning, der forbeholdt den bedste jord til hvide, er befolkningstætheden ujævn. Store dele af Highveld er således stadig tyndt befolket. Af bybefolkningen bor næsten 70% i hovedstaden, Harare, og i Bulawayo. Befolkningstilvæksten er mere end 3% om året og således blandt verdens højeste.

Erhverv

Landbruget er samlet set det vigtigste erhverv, da 75% af befolkningen lever heraf, og ca. 50% af valutaindtjeningen stammer herfra. Karakteristisk er en stor forskel mellem et lille antal kommercielle storlandbrug, som hovedsagelig ejes af hvide og beskæftiger sorte, og det store antal småbrug og selvforsyningsbrug ejet af sorte. De ca. 4500 storlandbrug besidder ca. 11 mio. ha af den mest frugtbare jord. Det udgør over en tredjedel af den samlede dyrkbare jord, og der er ikke sket de store ændringer i dette forhold siden uafhængigheden, selvom det har været en klar politisk målsætning, at der skulle etableres en mere ligelig fordeling af jorden. Der dyrkes mange forskellige afgrøder. Vigtigst er majs, som er hovedernæring for størsteparten af befolkningen. Normalt eksporteres der også en betragtelig del. Andre vigtige fødevareafgrøder er hvede, hirse, kassava, byg, jordnødder, sojabønner samt mange forskellige grøntsager og frugter. Tobak er den vigtigste eksportafgrøde. Landet er verdens tredjestørste tobakseksportør og den største producent i Afrika. Andre vigtige salgs- og eksportafgrøder er bomuld, sukker og kaffe. Dyrehold er også en vigtig del af landbrugsproduktionen. Kvæghold har størst betydning; kød og mejeriprodukter kommer først og fremmest fra de kommercielle landbrug. Da landet har tilladelse til at eksportere kød til EU, har kødproduktionen fået stigende betydning.

Zimbabwe er rigt på mineraler, og minedriften bidrager med en tredjedel af eksportindtægterne. I og langs The Great Dyke, som er en 540 km lang og 2-10 km bred geologisk formation, der strækker sig fra nord til syd midt i landet, findes chrom, kobber, asbest, nikkel, guld, sølv og jernmalm. Store kulforekomster findes i NV nær Hwange. Andre mineralforekomster omfatter cobalt, tin, lithium og grafit. Størst betydning for eksporten har guld, nikkel og chrom.

Industriproduktionen er velintegreret i landets øvrige produktion, ikke mindst i landbruget, og fremstiller et bredt udsnit af varer både til hjemmemarked og eksport. En stor del af industrien ejes af udenlandske selskaber, især sydafrikanske, engelske og amerikanske. De vigtigste brancher er metal-, fødevare-, tekstil- og beklædningsindustri. Halvdelen af industriarbejdspladserne ligger i Harare, en fjerdedel i Bulawayo, og resten i Kwekwe, Gweru, Kadoma og Masvingo. Landets politiske krise betød dog fra slutningen af 1990'erne faldende investeringer i industrisektoren og i et kraftigt fald i produktionen især inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

Landets infrastruktur er veludbygget og omfatter jernbaner, asfalterede veje og indenrigsfly mellem alle større byer samt post-, tele- og radiokommunikation. I samhandelen med omverdenen har jernbanerne størst betydning. Handel med lande uden for Afrika foregår via Mozambique, Botswana og Sydafrika.

Zimbabwe modtager ulandsbistand fra Danmark som et af de såkaldte hovedsamarbejdslande. Siden 1999 har bl.a. politisk vold og besættelser af hvides landbrug i forbindelse med parlamentsvalget i juni 2000 samt regeringens manglende vilje til at sætte ind over for den tiltagende lovløshed skabt krise i samarbejdet. Af større betydning er det, at Zimbabwes regering med Robert Mugabe i spidsen har bragt landet i en dyb økonomisk og social krise, der især rammer de fattigste befolkningsgrupper. Volden er eskaleret, og turisterne bliver væk, produktionen på flere store landbrug er gået i stå, og mange virksomheder er lukket.

Læs mere om Zimbabwe.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig