Zhu Xi, 1130-1200, kinesisk filosof, embedsmand og kommentator. Allerede som 19-årig bestod han den højeste embedseksamen, men hans åbenmundethed og kompromisløse holdning til korruption forhindrede ham i at få en toppost ved hoffet, og kort før sin død blev han udelukket fra alle politiske poster. Han blev dog fuldstændig rehabiliteret få år efter. Zhus filosofi er en original syntese af traditionel kongfuziansk etik og de metafysiske tanker, som Cheng Hao, Cheng Yi, Zhou Dunyi og Zhang Zai havde udviklet under påvirkning af buddhisme og daoisme i 1000-t. Eftertiden har fremhævet Zhu og Cheng Yi som de vigtigste repræsentanter for nykongfuzianismens rationalistiske fløj, også kaldet "Studiet af li". Li er det metafysiske mønster eller princip, som ligger til grund for alle ting, og som eksisterer uafhængigt af tingene. Gennem vekselvirkningen mellem yin og yang og fortætning af qi, Universets livgivende kraft, opstår materielle ting i overensstemmelse med deres li. I mennesket er dette li selve den menneskelige natur, og derfor kan vi komme til en erkendelse af vores egen natur ved at studere li i almindelighed. Zhu skrev bl.a. kommentarer til Lunyu, Meng Zi, Da Xue og Zhong Yong, også kaldet De Fire Bøger, som 1303-1905 udgjorde standardpensum ved embedsmandseksamen. Hans fortolkning af kongfuzianismen blev ophøjet til ortodoksi, og hans tanker vandt også indpas i Korea og Japan.