Zachary Taylor var USA's 12. præsident i 1849-1850. Taylor havde en militær karriere, der strakte sig over 40 år. Som hærens øverstbefalende i 1847 under Den Mexicansk-amerikanske Krig (1846-1848) tilsidesatte han præsident Polks ordrer om at føre en defensiv krig og vandt et afgørende slag over en langt større mexicansk styrke ved Buena Vista. Sejren skaffede ham så stor popularitet i USA, at han blev opstillet af Whigpartiet ved præsidentvalget i 1848. Efter kun godt et år i embedet døde han pludselig og efterfulgtes på posten af vicepræsidenten, Millard Fillmore.