Yamamoto Isoroku, 4.4.1884-18.4.1943, japansk flådeofficer. Yamamoto blev i maj 1905 som kadet såret under Slaget i Tsushimastrædet. Han studerede ved Harvard Universitetet 1919-21 og deltog i de to London-flådekonferencer i hhv. 1930 og 1934. Han var en stærk tilhænger af hangarskibe og blev leder af flådeindsatsen under 2. Verdenskrig. Som viceflådeminister fra 1936 var Yamamoto modstander af Japans tilslutning til Aksemagterne, fordi det indebar risikoen for krig med USA, hvis produktionsapparat han kendte og med rette frygtede. Da krigen set med japanske øjne viste sig at være uundgåelig, var det Yamamotos idé at udslette den amerikanske stillehavsflåde og tilhørende flådebase i Pearl Harbor i form af et lynangreb med 300 hangarskibsfly. Angrebet den 9.12.1941 lykkedes og syntes umiddelbart en succes, men han led et afgørende nederlag, da han i juni 1942 forsøgte at erobre øen Midway, hvorved størsteparten af den japanske flådes hangarskibe blev sænket. Dette blev indledningen til den amerikanske fremgang i stillehavskrigen. Yamamoto omkom da han i et bombefly var på vej til et besøg på en base nær Bougainville i Salomonøerne og blev skudt ned af nogle amerikanske jagerfly. Amerikanerne havde fået kendskab til besøget ved aflytning af den japanske flåderadio, hvis koder man var fortrolige med. Hans død var så stort et tab, at nyheden blev holdt skjult for den japanske offentlighed helt frem til den 21. maj.