YAC, Yeast Artificial Chromosome, kunstigt dannet DNA-streng indeholdende dele af gærkromosomer (bl.a. centromerer og telomerer), der som en vektor kan indsættes i gærceller, hvori den som cellens andre kromosomer kan mangfoldiggøre sig i forbindelse med celledelinger. Store DNA-stykker på op mod 1 mio. basepar kan således klones ind i levende gærceller, fx til brug for en slags DNA-bibliotek, sådan som man har gjort under human genom-projektet.