Y-kromosom, det ene af to kønskromosomer hos pattedyr, hvor hanner bærer et X-kromosom og et Y-kromosom (XY), mens hunner bærer to X-kromosomer (XX). Se også genetiske sygdomme (kromosomsygdomme), kromosom, kønsbestemmelse, kønsbunden nedarvning og kønskromatin.