Xanana Gusmão, f. 20.6.1946, østtimorisk politiker. Gusmão deltog fra 1975 i den væbnede kamp mod Indonesiens besættelse af Østtimor. Han fik snart en ledende position i modstandskampen og levede under jorden, indtil han blev fanget i 1992; året efter blev han idømt livsvarigt fængsel. Efter folkeafstemningen i Østtimor i 1999, der gav et overvældende flertal for uafhængighed, blev Gusmão løsladt, men pga. de voldsomme uroligheder flygtede han kortvarigt til Australien. Efter FN's indgriben i urolighederne på Østtimor i 1999 vendte han tilbage og blev den ledende politiske skikkelse. I 2002 valgtes Gusmão med et massivt flertal til det uafhængige Østtimors første præsident. Han trådte tilbage som præsident i 2007, men blev senere samme år valgt til premierminister.