Wulfstan, (oldeng. Wulfstān), død 1023, ærkebisp af York. Wulfstan blev biskop i London i 996, men overtog i 1002 Worcester og ærkesædet i York. Inspireret af karolingisk lovgivning skrev han Æthelred 2.s og Knud 2. den Stores love. Berømt er hans prædiken til englænderne fra 1014 om de synder, der havde nedkaldt Guds vrede i form af de hærgende vikinger.