World Maritime University, WMU, universitet i Malmø, oprettet 1983 af International Maritime Organization. Uddannelserne angår især de internationale søfartskonventioner, der regulerer skibsfart og havenes udnyttelse. De studerende, der kommer fra mere end 140 lande, opnår en overbygningsuddannelse, der kan afsluttes med graden Master of Science in Maritime Affairs.