Wolfgang Schüssel, f. 7.6.1945, østrigsk politiker (ÖVP); forbundskansler 2000-2006. Schüssel blev videnskabsminister i 1989 i koalitionsregeringen mellem ÖVP og SPÖ og var 1995-2007 formand for ÖVP. Samme år blev han vicekansler og udenrigsminister, poster, han beholdt til 2000, da han blev forbundskansler og leder af en regeringskoalition bestående af ÖVP og FPÖ. Forud havde de to partier fået omtrent samme stemmeandel ved nationalrådsvalget, hvilket afspejlede sig i ministeriets sammensætning med seks ministre fra hvert parti. FPÖ's regeringsdeltagelse vakte internationale protester, og Schüssel blev i sin første kanslerperiode internationalt isoleret. Schüssels regering trådte tilbage i september 2002, da en intern magtkamp i FPÖ udløst af Jörg Haider fik tre FPÖ-ministre til at gå af. Ved et valg i november 2002 fik ÖVP mere end 42% af stemmerne (en fremgang på 15%), mens FPÖ gik tilbage. I februar 2003, efter ufrugtbare forhandlinger med bl.a. socialdemokraterne, blev ÖVP og FPÖ enige om at fortsætte deres koalitionsregering, dog med færre ministre fra FPÖ. Ved valget i 2006 gik ÖVP kraftigt tilbage, og Schüssel måtte overlade regeringsmagten til SPÖ.