William Russell, 1639-1683, engelsk politiker. Russell medvirkede som whigmedlem af Parlamentet ved bestræbelserne på at udelukke den senere James 2. fra tronen pga. hans katolicisme. Efter afsløringen af en sammensværgelse, The Rye House Plot, der gik ud på, at kong Karl 2. og hans bror Jakob (2.) skulle myrdes, blev Russell, der havde været medvider, dømt for forræderi og halshugget. Han blev siden regnet for en whigmartyr.