William Nassau Senior, 26.9.1790-4.6.1864, britisk økonom. Senior var professor i Oxford 1825-30 og 1847-52 og bestred desuden forskellige offentlige hverv; bl.a. medvirkede han ved en omfattende omorganisering af det britiske fattigvæsen i midten af 1800-t. Som økonom tilhørte Senior den klassiske skole. Han betragtede økonomi som en abstrakt teoretisk videnskab og er her mest kendt for sit syn på kapitalrenten som en belønning for det forbrugsafsavn, kapitalejeren må lide for at stille sin kapital til rådighed for produktionen (den såkaldte abstinensteori). Denne teori blev allerede på hans egen tid kraftigt kritiseret af forfattere af socialistisk observans, bl.a. F. Lassalle og Marx. Et væsentligt værk er An Outline of the Science of Political Economy (1836).