William Holdsworth, 7.5.1871-2.1.1945, britisk jurist og forfatter af det grundlæggende værk om britisk retshistorie A History of English Law, hvis første bind udkom i 1903. I Holdsworths levetid udsendtes yderligere 12 bind, og efter hans død endnu fire. Værket bygger ikke på Holdsworths egne kildestudier, men det har haft vældig betydning som et første, stort anlagt overblik over retsudviklingen i England.