William Heard Kilpatrick, 1871-1965, amerikansk reformpædagog og filosof, 1918-38 professor ved Columbia University i New York. Under påvirkning af bl.a. John Dewey interesserede Kilpatrick sig for barnets udvikling både som individuel personlighed og som samfundsborger. Han udviklede projektmetoden og introducerede begrebet medlæren, hvorefter elever gennem aktiv deltagelse i arbejdets tilrettelægning erhverver selvtillid, ansvarsbevidsthed og arbejdsglæde. Kilpatricks teorier fik stor betydning for reformpædagogikken, i Danmark fx i 1930'ernes emneundervisning, og for den projektorienterede undervisningsform, der fra 1970 vandt indpas først ved de højere læreanstalter, senere også i anden undervisning. Hans hovedværker er Foundations of Method (1925) og Philosophy of Education (1951).