William Hazlitt, 1778-1830, britisk essayist, hvis polemiske, samfundsfilosofiske og litteraturkritiske publikationer bidrog væsentligt til den engelske romantik. Hazlitt var en af de første, der forsøgte at etablere en engelsk litteraturhistorie på litteraturkritisk grundlag. Med en metode kendetegnet af den belæstes intuitive fornuft og kultiverede følelse, men uden strengt formelt system, er der overensstemmelse med senere tiders engelske litteraturkritik, fx Matthew Arnold, T.S. Eliot og F.R. Leavis. Hazlitts essays er blevet stående som en samling almindeligt beundrede eksempler på genrens ypperste formåen.