William H. Prescott var en amerikansk historiker. Prescott er blevet kaldt USA's første videnskabeligt arbejdende historiker, og hans indsats inden for 1500-tallets amerikanske kolonihistorie regnes fortsat for banebrydende. Han skrev bl.a. History of the Conquest of Mexico, 1-3 (1843) og History of the Conquest of Peru, 1-2 (1847), men leverede derudover grundlæggende arbejder om Spanien i 1500-tallet, for en stor dels vedkommende baseret på utrykt kildemateriale.