William Gosset, 13.6.1876-16.10.1937, britisk brygmester og statistiker. Gosset, der i 1899 tog eksamen i kemi fra Oxford University, var brygmester ved Guiness Bryggerierne. Hans interesse for statistik stammede fra behovet for at sammenholde kvaliteten af basisprodukterne ved ølbrygning, produktionsbetingelserne og det færdige produkt. Gosset arbejdede med små stikprøver og havde brug for nøjagtige fordelinger af målefejlene. Dette førte til, at han udledte den fordeling, man i dag kalder t-test-størrelsen (se t-test). Resultatet blev publiceret i Biometrika i 1908 under psedonymet "Student". I en omfattende brevveksling med R.A. Fisher beskrives, hvordan Gosset og Fisher med håndregnemaskiner beregnede tabeller over forskellige teststørrelsers eksakte fordeling.