William Fridericia, 1909-1996, dansk maler og billedhugger. William Fridericia blev 1934-37 uddannet hos P. Rostrup Bøyesen og malede især opstillinger og figurer. Fra begyndelsen af 1950'erne skabte han af potteskår og andre kasserede materialer en række vittige og underfundige polykrome skulpturer og relieffer. Med stærk sans for den faste form udførte han i 1957 en statue af Christian 4. (tidligere i Brøstes Gård, Christianshavn); blandt mange udsmykningsopgaver er Francesca Paloma (1953) i Tivolis Koncertsal. Fridericia var medstifter af Bølleblomsten 1942 og udstillede fra 1954 som medlem af Koloristerne, som han var formand for 1981-89.