William Empson, 1906-1984, britisk litteraturkritiker med et sparsomt lyrisk forfatterskab. Som ung analyserede han med Seven Types of Ambiguity (1930) flertydighed i digtningen. Han var således med til at grundlægge nykritikken og foregreb dekonstruktionen, men adskilte sig fra disse skoler ved sin udtalte sans for historiske, sociale og moralske realiteter. I Milton's God (1961) viste han sin kristendomsfjendtlighed.