Willem Visser't Hooft, 1900-1985, hollandsk reformert teolog, generalsekretær i Kirkernes Verdensråd 1948-66. I denne position prægede han på afgørende vis den økumeniske bevægelse i 1900-t.s anden halvdel, da de ortodokse kirker indtrådte i Kirkernes Verdensråd, og tætte relationer etableredes til den romersk-katolske kirke.