Willem Kloos, 1859-1938, hollandsk digter. I sin indledning til udgaven af den tidligt afdøde Jacques Perks (1859-81) digte trådte Kloos frem som bannerfører for 1880'er-generationens digtere, de såkaldte Tachtigers. Inspirationen var de engelske romantikere Keats og Shelley; målet en skønhedsdyrkende digtning, frigjort fra religionens og moralismens omklamring. Som talerør for bevægelsen oprettedes i 1885 tidsskriftet De nieuwe gids (Den nye fører). Selv bidrog Kloos med sonetter, hvori han på romantisk vis udtrykker digterens udvælgelse, men også isolation (samlet i Verzen, 1894).