Wilhelm Troll, 1897-1978, tysk botaniker, professor i München 1931-33, i Halle 1933-48 og Mainz fra 1948. Troll var meget bredt orienteret inden for botanikken. Det afspejler sig i hans forfatterskab, der bl.a. omhandler mosser, alpeflora, blomstermorfologi og bladmorfologi. Mest kendt er lærebogen i almen botanik, Allgemeine Botanik (1948), og lærebogen om plantemorfologi, Praktische Einführung in die Pflanzenmorphologie, 1-2 (1954-73). 1928-30 deltog Troll i den tyske Sunda-ekspedition i Indonesien.