Wilhelm Pieck, 3.1.1876-7.9.1960, tysk politiker. Pieck var fra 1895 politisk aktiv i SPD, siden i USPD og Spartakusforbundet og medgrundlægger af KPD i 1918. Han var 1928-33 medlem af Rigsdagen for KPD. Pieck emigrerede 1933 til Paris og 1935 til Moskva, hvor han valgtes til KPDs formand. Efter sin tilbagevenden til Tyskland i 1945 var han med til dannelsen af SED, som han var formand for 1946-54. I 1949 blev Pieck valgt til DDR's præsident, en post, han beklædte til sin død. Herefter blev præsidentembedet nedlagt.