Wilhelm Hanle, 13.1.1901-29.4.1993, tysk fysiker, som bidrog til udviklingen af atomfysik og kvantemekanik. Hanle var ekstraordinær professor i eksperimentalfysik i Jena (1929-37), men blev afskediget efter konflikt med nazisterne. Senere blev han professor i fysik ved universitetet i Gießen (1941-66). Hanle opdagede i 1924 en Doppler-fri metode til bestemmelse af atomers levetider, senere benævnt Hanle-effekten. Metoden finder anvendelse inden for atom-, molekyl- og faststoffysik og kan tillige give information om atomers fin- og hyperfinstrukturer.