Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, 1811-1877, tysk katolsk biskop. Ketteler var jesuit, præsteviedes i 1844 og blev i 1850 biskop i Mainz. Han var medlem af Frankfurterparlamentet 1848-49 og tilhørte her den såkaldte stortyske fløj; 1871-72 var han medlem af Rigsdagen. På det første Vatikankoncil 1869-70 var Ketteler modstander af dogmet om pavens ufejlbarlighed. I Kulturkampen 1870-71 forsvarede han arbejdernes rettigheder og beredte vejen for den katolske kirkes socialpolitik, bl.a. gennem bogen Die Arbeiterfrage und das Christenthum (1864).