Wieringermeer, 20 km2 stor polder i Nordholland. Den blev inddæmmet og tørlagt 1927-30 og er den ældste og mindste af Zuidersøprojektets fire IJsselmeerpoldere. Den helt overvejende del af arealet benyttes til landbrug. Polderen blev oversvømmet i 1945 og måtte atter pumpes tør og genopdyrkes.