West Yorkshire, amt (county) i det nordlige England; 2034 km2, 2,23 mio. indb. (2011). Området ligger delvis på den midtengelske højderyg, Penninerne, og afgrænses mod vest af Lancashire og mod nord af North Yorkshire. I den vestlige del af området findes Calderdale, et hedelandskab i Penninerne, der er gennemskåret af floden Calder. Her har der siden middelalderen været tradition for uldproduktion, og i dag er området stadig præget af et ekstensivt fårehold og tekstilproduktion. I hedelandet og længere mod øst i de mere industrialiserede egne omkring Leeds og Bradford ligger Kirklees-området. Også her er tekstilproduktion et vigtigt erhverv, specielt fremstilling af kamgarn. Bradford, som ligger ved floden Aire, har været en af de vigtigste handelsbyer for uld. I dag fremstilles også kunststoffer. Bymæssigt præges amtet af storbyområdet West Yorkshire Urban Area (1,78 mio. indb. (2011), hvori bl.a. Leeds, Bradford og Huddersfield indgår.