Washington Allston, 1779-1843, amerikansk maler. Allstons værk afspejler periodens spændinger mellem nyklassicisme og romantik. I 1801 rejste han til London og blev på Royal Academy elev af landsmanden Benjamin West, hvis dramatiske historiemaleri fik stor betydning for Allstons fortolkning af genren. Hans temaer karakteriseres således af en romantisk interesse for det mirakuløse og det fantastiske snarere end for det heroiske. 1804-08 arbejdede han i Rom, hvor hans orientering mod et romantisk landskabsmaleri blev forløst ved studiet af Claude Lorrains ideallandskaber. Tilbage i London 1811 sluttede han sig til kredsen omkring digteren S.T. Coleridge. De landskabsmalerier, som han udførte efter sin endelige hjemkomst til USA i 1818, brød afgørende med det klassiske europæiske landskabsmaleri med hensyn til komposition og farveholdning. Hans amerikanske landskaber reflekterer således en ny og særegen naturfølelse, der udspringer af det direkte naturstudium. Han foregreb dermed et væsentligt træk i Hudson River Schools landskabsskildring. Allston skrev også digte og kunstæstetik og fik i det hele taget betydning for indkredsningen af et selvstændigt amerikansk kulturgrundlag.